فرزند شهيد

به شهدا بگو حرفای دلت رو دلتنگی هات رو .هرچی تو دلت داری میخواهی با شهدا بگی اینجا بگو

روزهای قبل از عید گرچه یاد آور بهار است اما سالگرد سید احمد خمینی نیز هست وبعد از عید هم که سالگرد همسر امام .

همانگونه که وعده داده بودیم نقدی بر سید حسن خمینی انجام می دهیم وامیدواریم که از جاده انصاف خارج  نشویم.

ما چشم ترس شده ایم می ترسیم حرفی بزنیم ومتهم به توهین به بیت عزیز امام راحل شویم .توهین به بیت امام کار زشتی است اما زشت تر از آن توهین خود امام به بیت خودش بوده است. اولین توهین به بیت امام را خود حضرتش انجام داده است ،امام حتی دستور شلیک به اعضای بیت خودش در پی تمرد نوه ارشدش و آنهم فرزند سید مصطفی را داد.امام ثابت کرد اگر پای انقلاب در میان است ،بیت امام که هیچ به گفته خود امام او هم اگر اصول اسلامی وولایت را زیر پا گذارد هم باید ساقط شود .

آنچه سید حسن را گاهی مثل بازیگرهای فیلمهای عشق وعاشقی مطرح می کند وپوسترش را زیاد می کند ،آنچه باعث می شود سید حسن مهم باشد وحتی گفتن بابا دوست دارم پسر عزیزش در فیس بوک مخاطب جذب کند،به خاطر نه سید بودن آن است ونه حسن بودن آن . چراکه بسیاری از منافقان سید بودند و حسن بودن هم به لطف صدا وسیما واداره فرهنگ وارشاد اسلامی جز کچلی و زشتی وشلختگی چیزی در ذهن مجسم نمی کند.

بلکه پسوند آخر اسم آن است یعنی خمینی بودن .خمینی بودن بواسطه شناسنامه به ارث می رسد واگر خصوصیت دیگری قرار بود به ارث برسد سید حسین خمینی اولاتر بود.

آنچه سید حسن را بر سر زبان ها می اندازد پسوند خمینی بودن آن است او اگر فرزند سید احمد نبود برای هیچکس مهم نبود که فرزند عزیزت بگوید دوستت دارم یا ندارد یا اینکه به اجتهاد برسی یا نرسی یا فوتبال دوست داری یا کشتی می گرفتی یا نمی گرفتی.

سید حسن من در مطلبی که در وب سایتم قرار داده بودم حق را به شما دادم واز شما طرفداری کردم اما امروز روز نقد شماست وحتی نقد هم نیست ،سوالاتی است در ذهن که مرا در پیچاپیچ فتنه ها متحیر کرده

می دانم شما هم  نوه امامید هم طلبه وهم رزمنده دفاع مقدس واین را هم می دانم که دشمن می خواهد من به جان تو بیفتم وتو به من مشغول باشی ،،تو مرا رسوا کنی ومن خاندان تورا ، وما همدیگر را نابو کنیم. همان گونه که زبان شما راحت نمی چرخد من هم اینگونه ام ،ای کاش زبان من بود وگوش شما وگوش من بود وزبان شما  ای کاش هیچ نامحرمی نبود.

حال که اینگونه نیست.

سید حسن اقای خمینی چهره امام جمالی وجلالی بود هم اشدا علی الکافرین وهم رحماه بینهم . چهره امام به این مینیاتوری نبود ،آنها که امروز چهره لیلی ومجنون می کشند ،عکس امام ترسیم می کنند، والا عکس امام به این ژیگول میگولی نبود ،کم مانده برای امام زیر ابرو بردارند،ریشش را اصلاح و بینیش را جراحی زیبیایی ببرند . سید حسن اقا ژست امام مردانه بود وبه این زنانگی شبیه عکسهای دوگوش نبود.

عکس امام را عده ایی قصد دارند بسیار لیبرال طراحی کنند ،موضوعی که او با آن مخالف بود وبه باد انتقاد می گرفت این که چه کسی عکس امام را پاره کرد اصلا من پاره کردم اما اگر عکس امام لیبرال کشیده شود این وظیفه ماست که پاره کنیم همانگونه که عکس نوه دختریش با شوی گرانقدرش در حال کشیدن قلیان را بجای بازیگران سینما بر مجله خانواده دیدیم واشک ریختیم وپاره کردیم. اگر عکس امام مردانه کشیده شود منافقین پاره می کنند و عکس نوه دختریش را قاب می کنند.

باز اشاره می کنم شما بواسطه سید احمد و او هم بواسطه فرزند خمینی بودن مطرحین .اگر یکی از این دو حذف شود شما خود بخود حذف شده اید اما چرتکه من کار نمی دهد شاید ماشین حساب شما جواب دهد قصه این معادله چند مجهولی را. از ارادتمندان شما آقای صانعی است وبالعکس واز کسانی که آن خیل جمعیت را در 14 خرداد معلوم الحال خواند هموست واو از کسانی است که پرچم وا بیت اماما سر داده وکوس طرقداری از این بیت شریف را سر می دهد. نمی دانم آن افراد معلوم الحالی که عده اشان بر خلاف آنچه کم خطابشان کرده اند فقط توهین کنندگان به بیت امام هستند ؟؟؟؟؟؟ ومعلوم الحال خطاب می شوند ؟؟؟؟؟؟ آیا جعال نامیدن سید احمد خمینی وامثالهم ......  اهانت به بیت امام نیست ؟؟؟؟ وچرا آقای صانعی محکوم که چه عرض کنم طرفداریشان را می کند.؟؟؟ بعضی اوقات فکر می کنم اجماع نقیضین تا آقای صانعی هست محال نیست .

آری آقای منتظری بیت امام را نه تنها مظنون به اتهام ....... بلکه چیزی شبیه به یقین آن را دانسته اند وکسی که داعیه دار این بیت است آقای صانعی است .آری او اجماع نقیضین انقلاب ماست. نمی دانم اگر آقای منتظری راستگوست ،شجاعست،وبه گفته اقای صانعی عارف است ،پس قبول می کنیم اگر میزان ما آقای منتظری باشد .کتاب واقعیتها وقضاوتهای سایت ایشان که در گذشته در سایت موجود بود و ظاهرا اکنون خبری از آن نیست وحتی خود کتاب خاطرات ایشان را چگونه باید توجیه کرد .گفتم دشمن همین را می خواهد که من زبان فرسایی کنم ،،پس زبان من به اشارت ،، وتو هم به اشارت مطلب بگیر. اگر به گفته آقای منتظری سید احمد جعال است و......ومنتظری عارفی سیاستمدار از دیدگاه اقای صانعی است ، پس به اذعان همین اسناد از این عالیجنابان ،اولین جعال ها ........... .اگر میزان آنست که گفته شد شما سید حسن خان هستید به وزن همان سید احمد خان آن دوستان .......  و اولا شما ازبیت امام خارج شده اید و سپس تورا باید محکوم کرد نه در فیس بوک بدنبال بابا تولدت مبارک «آقا زاده ات» بگردیم.

 جالب است این اجماع نقیضین انقلاب ما حضرت آقا صانعی دوباره اجتهاد به نقض کرد ،،توهین کنندگان را تمجید وعارف خواند ودیگران را معلوم الحال .آن را نشنیده گرفت و این را توهین به این بیت شریف دانست.

آنچه برایم عینی است کتابچه رنجنامه سید احمد آقاست، یا این کتاب را برایم شرح بده بجای اصول الکفایه ،، یا بگذار اجتهاد کنم در وقایع.

نمی دانم امان از این معادله هزار مجهولی، خواهشمندیم شما حلش کنید یا به چیزی اجتهادش کنید ، کروبی از همان دست انسانهای وقایع داستانی است ،موسوی هم همینطور، اتفاقا کسی که شامل این جریانات نیست ،،آقای خامنه ایست .نمی دانم امروزکه تو با ژیگولها می زنی یا با بچه های پیروزی واستقلال ،من فرزند شهیدم اما هم می توانم ژیگول شوم وهم شرتی تا جواب ما را هم بدهی یا اصلا کار دیگری کن حاشیه ای بر رنجنامه بنگار....

سید حسن من در این جریان فتنه همین جریانی که برنگ وبلاگ توست خوش بین نبوده ام ،آنها که موسوی را بلند می کنند نه امام میشناسند ونه به او اعتقادی دارند، ،عکسی از امام را هم که بلند می کنند عکس هندی گونه  امام است ، عکس زیر ابرو برداشته امام است ، شبیه الله اکبر گفتنهایشان ،هم شعار ضد فلسطین می دهند هم شعار جمهوری ایرانی وهم مرگ بر اصل ولایت فقیه سر می دهند وهم عکس امام بالا می برند،،،کی به کی است،، از آقایشان جناب اجماع نقیض یاد گرفته اند.........

آنها تا دیروز خمیمی را دیکتاتور وافکارش را بدرد موزه یا منسوخ شده می دانستند وامروز حرفهای تازه می زنند. سید حسن عمل به وصیت پدر بر فرزند ارشد واجب است ،متن وصیت پدر را نمی خواهد بخوانی بلکه عمل کن ،من در جریان موسوی صداقت ندیدم ،،،،،صانعی گفته آه این مظلومین دامن بانیانش را خواهد گرفت،،،،شاید دامن او وموسوی واین جریانات فتنه را هم آه مظلومین دیروزی گرفته است.......چه بگویم که می دانم باید سکوت کنم. اما تو خود صد نکته بخوان از این مجمل .

سید حسن وقتی احمد منتظری پدر تورا جعال یعنی همان تقلب کار و........... می خواند همه خفه می شوند وباز به این بسیجیان خامنه ای که محکوم می کنند . آری زبان صانعی و کروبی و موسوی کوتاه می شود ،،،چه بگویم روزی که طرفداری از ولایت فقیه مد می شود از این حیله به نخست وزیری می رسند تا فحش دادن به منتظری مد می شود از این باب وارد می شود وزمانیکه طرفداری از منتظری مد می شود خودنمایی می کنند ،آنها مد پرستند وطرفداری از مدپرستی با پیروی از خط خمینی تفاوت دارد .

سید حسن اقای خمینی همان کسی که تو بواسطه خیشاوندی با او مطرح هستی در آخرین ماههای عمر شریفش خامنه ای را محکوم کرد وبر او تاخت او را تنبیه استاد شاگردی کرد وحتی شاید از غرض ،این تقدیر الهی بود ،اما آقای غفاری این را به حساب دیگری برد ونتیجه ای دیگر گرفت

خمینی به خامنه ای گفت ولایت فقیه فراتر از هر قانونی است وحتی مقدم بر نماز ورزه و...........

این تلنگر در قلب رهبری هست اما در عقل غفاری جایی ندارد .نمی دانم همه این روحانیون این شکلی اجتهادشان به این مسخره گی است .غفاری با این بیانات امام ولی نعمت خود را به مناظره دعوت کرد این از نفهمی است یا نفهمیدن معنای ولایت فقیه که اوولی فقیه زمانش را به ندانستن معنای ولایت متهم کرد نمی دانم.

سید حسن اقای خمینی دیدار تو با زندانیان سیاسی آزاد شده زیباست برای آنانکه می پسندند وشنیدن ادعای اتهام تجاوز در زندانها توسط کروبی ولب فرو بستن شما زیبا نیست وقتی که........... چه بگویم باز باید کلامم را در حلقوم نگه دارم اما همین را بگویم تا قبل از این جریانات همین شبکه ورادیوهای خارجی این اتهامات را به همانها نسبت می دادند به دوران قبل..........

سید حسن می گویی باید در کلام امام اجتهاد کرد پس چه گوییم اجتهاد در مقابل سیره امام را ...... شاید  منظور تو آنست که باید کلام امام را آراست وچون عکس امام هندی گونه ترسیم کرد . اگر تو مرا مثال زنی از این سیره برای تاید نظر خویش من چند برابر مثال خواهم زد برای تاید نظر خویش.

سید حسن یکی از این به اصطلاح کارشناس های شبکه های ماهواره ای که با ولع وطمع از این منافقان زمان تمجید وتعریف می کرد چندی پیش گفت در احوالات خمینی هست که از کشتن یک پشه حذر می کرد اما چگونه مخالفان خودش را زندانی و نابود کرد .البته او زر زد وغلط هم کرد اما این برای تو باید نشانه باشد که اینها هیچ اعتقادی به خمینی ندارند و اگر بخواهی به انصاف کار را ادامه دهی باید به زندانیان دیروزی هم سری بزنی خواستی دکه گل فروشی هم در خاوران بزنی ،می توانی اگر همراه با سنگ قبر فروشی باشد.........

سید حسن آقای خمینی امام ما حدودا تا 10 سال بعد از گرفتن سفارت آمریکا از موضع خویش کوتاه نیامد واگر قرار بود اشتباه بودنش ثابت شود تا اون موقع ثابت شده بود اما آیا ما نباید از خانواده امام انتظار داشته باشیم در مقابل اشتباه خواندن آن توسط آقای منتظری عکس العملی ببینیم. ترسیدید منش لیبرالی جنابعالی خدشه دار شود یا خود به آن اعتقاد دارید،،، لطفا تکلیف ما را روشن کنید .

سید حسن آقا امروز که شعار مردم نسبت به شما که بحق هم بود جسارت به بیت امام تلقی می شود وعایشه گری بعضی با فاحشه گری عنوان می شود،، زبان بعضی به چرخش می افتد اما سوالم اینجاست این دوستان که اتفاقا اقای صانعی هم جز این دسته است در مقابل فحش حرام زادگی به ریس جمهور کشوری ،،، همه لال می شوند وهمان اقای اجماع نقیضین احمدی نژاد را به حکم اسلام برای آنکه در مقابل 200 میلیون ،، شخص اتفاقا معلوم الحالی که شبیه فرمایش امام بعد از کشتن هویدا توسط غفاری بدو پایان رسیدن محاکمه بود را مستوجب حد می داند اما همین آقا این اتهام را از کروبی که اتفاقا در مناظره با احمدی نژاد  هم همین کار را کرد نشنیده می گیرد. امروز ما گیر اجتهاد حال به حالی شده ایم ،،مدپرستی را اجتهاد می کنند،، ایشان مگر داعیه دار اخلاق نیست مگر ایشان نمی دانم چند هزار مکاتبه اش را تحویل بیت امام نکرد مگر رابطه شما مرید و مرادی نیست چرا شما سکوت کردید؟؟ انتظار زیادی نداریم که شما هم خیلی مسخره بدنبال اثبات آن باشید که این ضرب المثل هست یا نیست فقط یک کلام می گفتید حرف زشتی است .

سید حسن اقا هرکسی دارای ناموسی است واز نوامیس جمهوری اسلامی مسئله فلسطین است ،چرا آن زمان که ناموس جمهوری اسلامی وخمینی هتک حرمت شد سکوت کردید.سید حسن اقا در این تهران جمعی معلوم الحال شعار نه قزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند سکوت کردید اقای اجماع نقیض هم سکوت کرد شما در مقابل مرگ بر فلسطین این معلوم الحالها سکوت کردید وتجاوز به ناموس جمهوری اسلامی را آنهم بعد از جنگهای قزه ولبنان مشاهده کردید ودم فرو بستید.

 سید حسن اقای خمینی چرا زمانیکه عاشورای ما را همانها که تا دیروز امام حسین را متهم به خشونت طلبی وحتی قیام عاشورا را برای................ معرفی می کردند ملعبه سیاسی کردند و به کف وسوت پرداختند سکوت کردید اگر خمینی بود که ریشه شان را می خشکاند ،استخوان خاری است در گلوی مولای ما که سکوت کرد .

سید حسن اقا خودم شنیدم از آقای موسوی که می گفت ما بدنبال ایرانی آباد سربلند وهزارتا از این شعارها اما بدون حتی ذکر یک کلام« ایران اسلامی» . اولین نقطه انحراف ایشان برای من آنجا بود و شما نتیجه این مسلک فکری را با دادن شعار جمهوری ایرانی شنیدید وسخنان امام را یادتان نیامد . آتش خفته نفاق را بعد از 30 سال زنده کردند. ما از خانواده امام انتظار داریم همچون خمینی جواب دهد نه سکوت کند و به دیدار بانیان آن برود. سید حسن بانی جمهوری اسلامی ایران «خمینی» است وشما نظاره کننده رشد این میکروب الوده بودید،،، از اقای صانعی هم غیر از این انتظار نمی رفت

سید حسن اقا  از همان نوامیس جمهوری اسلامی وشاید چیزی بالاتر از آن «اصل ولایت فقیه » است .آقای سید حسن اقا در همین تهران مرگ بر ولایت فقیه گفتند وسکوت کردید سید حسن اقا ا شیخ یوسف صانعی نمی دانم ایا ان زمانها که ضعف مزاج داشتند وبه خاطر ان از دادستانی استعفا دادند آیا صدای رسای مرگ بر ضد ولایت فقیه خروش جمعیت را در کنار امامشان نمی شنیدند.آیا فراموش کردند رای 90 درصدی مردم به آن را و نصیحتهای امامشان را در باب ولایت فقیه.

 سید حسن اقا آقای صانعی اجماع نقیض است ایشان در این عرصه مدرنیته برایشان کسر شاءن دارد کسی بفهمد کتاب ولایت فقیه نوشته وچه سخنانی در باب ولایت فقیه گفته است اگر کسی بفهمد اودر این کتاب گفته ؛ ولایت فقیه سایه ای از ولایت ولی عصر (ع) است و به یک معنی خود ولایت ولی عصر می باشد اری این جمله ایشان در این باب است..  شما چه شما هم فراموش کردید ،سید حسن فراموش کردی اماممان فرمود اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری می شود ،آیا ترسیدید به بسیجی بودن متهم شوید،ایا ترسیدید به متحجر بودن متهم شوید،ایا ترسیدید به اقای موسوی تشری بزنید که اقای موسوی ؛ مگر تو در برنامه تلویزیونیت نگفتی به ولایت فقیه التزام داری پس چه شد . نکند دروغ گفتی ،،، مگر تو حدیث دروغ از پیامبر نخواندی ،،مگر مرجع تقلیدتان نگفت رای دادن به دروغگو حرام است پس چه شد . یکی از جملات امام را در خصوص ولایت فقیه من متذکر شما می شوم ؛:
ولو به نظر من (قانون اساسی) یك مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند
و آقایان برای اینكه با این روشنفكرها مخالفت نكنند، یك مقدار كوتاه آمدند.
این كه در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن ...
این را قرارش داده اند با آن همه قیودی كه همه اش قیود یك چیزی بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعیم،
لكن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است»
().
این توهم كه اختیارات حكومتی رسول اكرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حكومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است

ا سید حسن اقا من با منتظری مشکل آنچنانی ندارم ،منتظری را راستگو تر صانعی ها می دانم ،منتظری را خمینی راند اما این اقایان خواندند.

سید حسن اینها ادعا کردند که قصد حمایت از جنبش مردم مصر دارند حال تا دیروز شعار مرگ بر فلسطین می دادند وامروز قصد انجام تجمعی در حمایت از مردمی که بواسطه دوستی با اسرائیل به مبارزه با دیکتاتورشان پرداختند را داشتند ودریغ از یک شعار در این حمایت و باز شما سکوت کردید . اینها خیل جمعیت 22 بهمن را ندیدند وقصد داشتن موازی 22 بهمن روز دیگری را الم کنند وباز شما سکوت کردید .حتی اقای ساکت هم به نطق آمد ودیگری به تخم آمد اما اقای اجماع نقیض هیچ نگفت وشما باز سکوت کردید.

سید حسن امروز که رنگ وب سایت تو سبز است رنگ دل ما خون ،آسید حسن اقای خمینی کسانی که در حرم امام شعار دادند عده نبودند ،بسیار بودند ،بسیارشان هم در آنجا نبودند، آنها معلوم الحال بودند اری حالشان زارو چشمشان گریان از پدیده ای بنام سید حسنین خمینی....

واین داستان ادامه دارد........

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:36  توسط اسی و موسی  |